Strefa Klienta

Podstawowe dokumenty niezbędne do wykonania wyceny

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

– numer księgi wieczystej

– wypis z ewidencji gruntów

– mapa geodezyjna (zasadnicza lub podziałowa)

– ewentualnie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

Nieruchomość gruntowa zabudowana

– numer księgi wieczystej

– wypis i wyrys z ewidencji gruntów

– pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania

– dokumenty techniczne zawierające ogólną charakterystykę zabudowy wraz z parametrami technicznymi, opisem konstrukcji oraz rzutami poszczególnych kondygnacji

– ewentualnie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

Dla rynku pierwotnego

– kompletna umowa deweloperska

– kosztorys budowlany w przypadku wyceny nieruchomości po jej wykończeniu

Nieruchomość lokalowa

– numer księgi wieczystej

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny, postanowienie spadkowe)

– ewentualnie kartoteka lokalu i budynku

Dla rynku pierwotnego

– kompletna umowa deweloperska

– kosztorys budowlany w przypadku wyceny nieruchomości po jej wykończeniu

Nieruchomość komercyjna

– numer księgi wieczystej

– wypis i wyrys z ewidencji gruntów

– dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (podstawa nabycia lokalu)

– w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu – umowa najmu

– pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania

– dokumenty techniczne zawierające ogólną charakterystykę zabudowy wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji

– ewentualnie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

Pozostałe dokumenty niezbędne do wyceny ustalane są każdorazowo po dokonaniu oględzin nieruchomości oraz ustaleniu zakresu i celu wyceny.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

– numer księgi wieczystej (w przypadku, gdy lokal ma założoną księgę wieczystą)

– numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem

– zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu (zawierające m.in. informacje komu przysługuje prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu – powierzchnię użytkową, położenie na piętrze)

– podstawa nabycia prawa do lokalu (przydział lokalu)

Oferujemy pomoc przy uzyskaniu dokumentów potrzebnych do sporządzenia wyceny.

Zadzwoń teraz

Oddzwonimy